ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Zamestnanci > Súčasní

Vedenie školy

Mgr. Mirka Gáfrikováriaditeľka
Mgr. art. Natália Žúrkovázástupkyňa riaditeľky
Mgr. Katarína Kružíkovázástupkyňa riaditeľky

Administratívna pracovníčka

Blažena Izakovičová

Interní učitelia

Anna Antálková DiS.art.tanečný odbor
Oľga Benešováklavír
Dominika Beňákováspev
Marek Brnahusle
Martina Gašparová DiS.art.tanečný odbor
MgA. Dominik Gálklavír
Milan Gáldychové nástroje
Jana Gálovápriečna a zobcová flauta
Hilda Hajlová DiS.art.akordeón
Mgr. art. Mário Harnúšekvýtvarný odbor
Mgr. Zlatica Hlucházobcová flauta, klarinet
Mgr. Ondrej Hluchýklavír, organ
Vladimíra Hrušková DiS.art.tanečný odbor
Jaroslav Jankovičtrúbka, keyboard
Mgr. Zuzana Janovičováklavír
Štefánia Jánošováliterárno-dramatický odbor
Mgr.art. Ján Jozéfekliterárno-dramatický odbor, spev
Mgr. Katarína Kružíkováspev
Mgr. art. Radoslava Lackovičovágitara
Mgr. Ľubica Mikušováklavír
Bc. Alena Nemčeková Dis.art.klavír
Daniela Orthovávýtvarný odbor
Štefan Orthvýtvarný odbor
Mgr. Hana Oslejovávýtvarný odbor
Mgr. Oksana Paliyvýtvarný odbor
Ľuboslava Pavesková DiS.art.literárno-dramatický odbor
Mgr. art. Linda Petráková ArtD.literárno-dramatický odbor
Mgr. art. Ľudmila Pilnávýtvarný odbor
Mgr. Anna Praskačováspev
Bc. Eva Poláková DiS.art.spev
Anna Rýzková DiS.art.akordeón, keyboard
PaedDr. Viera Schmidtováakordeón
Jindřiška Schönovátanečný odbor
Mgr. Ferdinand Surovýgitara
Bc. Matej Surovýgitara
Veronika Šebestováakordeón
Mgr. art. Alexandra Tomašovičovávýtvarný odbor
Marta Vachová DiS.art.akordeón
Mgr. Tomáš Vojačekvýtvarný odbor
Ľubomír Žák DiS.art.dychové nástroje
Mgr. Jana Žúrkovávýtvarný odbor
Mgr. art. Natália Žúrkovávýtvarný odbor

Prevádzkoví pracovníci

Marián Antálek
Alena Janšáková
Oľga Kalková
Michal Ličko
Zuzana Lisická
Jarmila Tončíková

na úvod

Program podujatí

žiadne podujatia ... .-(