ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Prístup k informáciám > Faktúry

Informácie zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z.

Faktúra 2011 č. 1 - strana 1 2 3
Faktúra 2011 č. 3 - strana 1 2
Faktúra 2011 č. 4
Faktúra 2011 č. 5 - strana 1 2
Faktúra 2011 č. 7
Faktúra 2011 č. 8 - stravné (PDF)
Faktúra 2011 č. 9 - nábytok (PDF)
Faktúra 2011 č. 10 - plyn (PDF)
Faktúra 2011 č. 11 - stavebné práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 12 - telefón (PDF)
Faktúra 2011 č. 13 - energie (PDF)
Faktúra 2011 č. 14 - vodné stočné (PDF)
Faktúra 2011 č. 15 - projektová práca (PDF)
Faktúra 2011 č. 16 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 17 - stravné (PDF)
Faktúra 2011 č. 18 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 19 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 20 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 21 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 22 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 23 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 24 - energie (PDF)
Faktúra 2011 č. 25 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 26 - telefón (PDF)
Faktúra 2011 č. 27 - energie (PDF)
Faktúra 2011 č. 28 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 29 - tlačivá (PDF)
Faktúra 2011 č. 30 - energie (PDF)
Faktúra 2011 č. 31 - energie (PDF)
Faktúra 2011 č. 32 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 33 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 34 - služby(PDF)
Faktúra 2011 č. 35 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 36 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 37 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 38 - tlačivá (PDF)
Faktúra 2011 č. 39 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 40 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 41 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 42 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 43 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 44 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 45 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 46 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 47 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 48 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 49 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 50 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 51 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 52 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 53 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 54 - práce (PDF)
Faktúra 2011 č. 55 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 56 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 57 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 58 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 59 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 60 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 61 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 62 - poistné (PDF)
Faktúra 2011 č. 63 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 64 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 65 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 66 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 67 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 68 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 69 - tovar (PDF)
Faktúra 2011 č. 70 - služby (PDF)
Faktúra 2011 č. 71 - práce (PDF)

Faktúry 2012 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2012 odberateľské (PDF)

Faktúry 2013 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2013 odberateľské (PDF)

Faktúry 2014 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2014 odberateľské (PDF)

Faktúry 2015 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2015 odberateľské (PDF)

Faktúry 2016 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2016 odberateľské (PDF)

Faktúry 2017 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2017 odberateľské (PDF)

na úvod

Program podujatí

žiadne podujatia ... .-(