ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Fotogaléria > 2017

Benefičný koncert pedagógov (21.12.2017)
II. adventný žiacky koncert (15.12.2017)
Triedne vianočné koncerty hudobného odboru (11. - 18.12.2017)
Vianočný koncert Cantileny - spoluúčasť (13.12.2017)
Vianočný koncert tanečného odboru - p. uč. Antálková (11.12.2017)
Vianočný koncert tanečného odboru - p. uč. Gašparová - Schönová (7.12.2017)
Jeseň v ZUŠ - výstava prác žiakov I. stupňa výtvarného odboru
Vernisáž výstavy SENICA > PULTUSK 2 (27.10.2017)
Rozlety - výstava dospelých výtvarníkov ZUŠ Senica (6.10.2017)

Benefičný koncert pedagógov (21.12.2017)

na úvod

II. adventný žiacky koncert (15.12.2017)

na úvod

Triedne vianočné koncerty hudobného odboru (11. - 18.12.2017)

na úvod

Vianočný koncert Cantileny - spoluúčasť (13.12.2017)

na úvod

Vianočný koncert tanečného odboru - p. uč. Antálková (11.12.2017)

na úvod

Vianočný koncert tanečného odboru - p. uč. Gašparová - Schönová (7.12.2017)

na úvod

Jeseň v ZUŠ - výstava prác žiakov I. stupňa výtvarného odboru

na úvod

Vernisáž výstavy SENICA > PULTUSK 2 (27.10.2017)

na úvod

Rozlety - výstava dospelých výtvarníkov ZUŠ Senica (6.10.2017)

na úvod

Program podujatí

žiadne podujatia ... .-(