ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

oznam
Zoznam novoprijatých žiakov pre školský rok 2017/2018


Tešíme sa na prázdniny! (26.6.2017)

S týmto podtextom nadviazali žiaci speváckeho oddelenia pod vedením svojich pedagógov na šnúru koncertov a podujatí, ktoré absolvovali v priebehu celého školského roka a zorganizovali v pondelok 26. júna 2017, v príjemnom prostredí nádvoria Základnej umeleckej školy v Senici záverečný spevácky koncert.

Malí i veľkí adepti spevu sa predstavili muzikálovými a popovými piesňami známych i menej známych autorov, aby slávnostne ukončili náročný rok, v ktorom mnohí úspešne reprezentovali školu na viacerých celoslovenských a regionálnych prehliadkach a súťažiach, ale i na súťažiach medzinárodného charakteru, z ktorých priniesli mnohé významné ocenenia.

Vydarené podujatie sa nieslo v znamení blížiacich sa prázdnin, slnka a voľných dní a radostné tóny detských piesní zaznievali z nádvoria školy v tento teplý letný podvečer spolu s trilkovaním vtákov a výdatného povzbudzovania kamarátov, spolužiakov, rodičov, ale i náhodných divákov.

Koncert pripravili učiteľky speváckeho odboru: Anna Praskačová, Katarína Kružíková a Eva Poláková. Zvukovú réžiu zabezpečil Branislav Fojtlín.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami podieľali na zabezpečení hladkého priebehu celého podujatia.

Eva Poláková, vedúca odboru


Hrnčiarsky kruh na Cerovej

Nadácia Volkswagen Slovakia a.s. finančne podporila projekt Hrnčiarstvo / práca s hlinou v rámci ktorého mohol byť zakúpený hrnčiarsky kruh aj na Cerovej - v elokovanom pracovisku výtvarného odboru ZUŠ Senica. Pod vedením Mgr. art Mária Harnúška sa deti od najmenších vekových kategórií oboznámili s prácou na hrnčiarskom kruhu. Taktiež boli realizované worshopy pre staršie deti, ako aj pre mamičky s deťmi z miestneho materského centra Hrajkáreň. Výrobky boli prezentované na výstave prác detí. Slávnostná vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila 23.6.2017 v priestoroch ZŠ s MŠ Cerová.


Exkurzia do Galerie výtvarných umění Hodonín (29.5.2017)

29.5.2017 sa uskutočnila exkurzia do Galerie výtvarných umění mesta Hodonín. Zúčastnili sa jej žiaci výtvarného odboru ZUŠ Senica z elokovaných pracovísk na Cerovej a v Jablonici. Deti si nielen pozreli výstavu Krajiny – příběhy brnenskej maliarky Daniely Mikuláškovej, ktorá kombinuje maľbu s výšivkou, ale aj zaujímavé vyšívané príbehy jej dcér. Jeden z príbehov Příběh kocoura Jéni dostali ako darček a v rámci výchovného animačného programu si vyskúšali sami vyšiť spoločný obraz. Už tradične sa deťom aj nám v galérii veľmi páčilo.

Mgr. art. Mário Harnúšek a PaedDr. Miriam Valášková, PhD.


Vernisáž výstavy absolventov II. stupňa výtvarného odboru (16.6.2017)

pozvánka
Výstava absolventov II. stupňa výtvarného odboru


Koncert tanečného odboru (8.6.2017)


Koncert mladých umelcov - Magdaléna Hrudová, Olga Punko (7.6.2017)


Deň otvorených dverí (6.6.2017)


Akordeónový súbor otvoril kúpeľnú sezónu (28.5.2017)

Akordeónový súbor ZUŠ „Melódia“ koncertoval v nedeľu 28. mája poobede v kúpeľoch Smrdáky. Spolu s ostatnými účinkujúcimi hudobníkmi a tanečníkmi prispel svojim pestrým dvadsaťminútovým programom k slávnostnej atmosfére, ktorá každoročne sprevádza zahájenie kúpeľnej sezóny. Pätnásť mladých hudobníkov vedie už jedenásty rok pani učiteľka Anna Rýzková, ktorá celý program aj obohatila sprievodným slovom. Najbližšie sa akordeónový súbor predstaví v utorok 6. júna v rámci podujatia „Deň otvorených dverí“ v ZUŠ Senica.

Mirka Gáfriková


Absolventské predstavenie LDO (31.5.2017)


Klaviristi opäť úspešní

V dňoch od 12. - 14. mája 2017 sa žiaci klavírneho odboru zo ZUŠ Senica, zúčastnili celoslovenskej detskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri, ktorá sa konala v rámci „Detského hudobného festivalu Jána Cikkera“ v Banskej Bystrici. Súťaž patrí medzi jednu z najnáročnejších, nakoľko sa skladá z dvoch súťažných kôl a repertoár pozostáva zo štyroch období: barok, klasicizmus, romantizmus a moderna. Zo senickej školy sa zúčastnili piati žiaci a štyria sa prebojovali do druhého súťažného kola. Ninka Jankovýchová sa umiestnila v bronzovom pásme (1. kategória) a zároveň dostala cenu najmladšieho účastníka súťaže, Alica Zahumenská sa umiestnila v zlatom pásme (2. kategória) a zároveň bola víťazkou kategórie; obidve žiačky pracujú pod vedením p. uč. Ľubice Mikušovej. Darina Tomašovičová sa umiestnila v striebornom pásme (3. kategória) a Nina Orthová sa umiestnila v zlatom pásme (2. kategória); žiačky pracujú pod vedením p. uč. Zuzany Janovičovej. Žiakom blahoželáme za krásnu reprezentáciu školy a mesta Senice a prajeme im veľa úspechov a chuti do ďalšej práce.

Mgr. Zuzana Janovičová


Vernisáž výstavy absolventov I. stupňa výtvarného odboru (27.5.2017)

V sobotu 27. mája 2017 sme ocenili 44 našich žiakov, ktorí pod vedením svojich pedagógov zvládli základy výtvarných techník – kresby, maľby, grafiky, modelovania v priestore, dekoratívne techniky a sú schopní samostatného kreatívneho vyjadrenia.

Na výstave v galérii na prízemí a v galérii v podkroví sú zastúpené diela s témou krajiny, portrétu, figúry, fauny a flóry, architektúry, dizajnu a viaceré interpretácie diel známych umelcov. Mnohorakosť výberu tém svedčí o individualitách a vlastných názoroch, postojoch mladých začínajúcich tvorcov.

Väčšina týchto detí prvýkrát navštívila našu školu pred 8 rokmi a stala sa ich druhým domovom s množstvom zážitkov, skúseností, či už výtvarných tak aj kamarátskych. Dnes sú z nich mladé slečny a chlapci, ktorí sa naučili vnímať výtvarné umenie ako súčasť seba samých. Dokážu sa tvorbou hrať, variovať, prenášať abstraktné významy na prázdnu bielu plochu a to si myslím, že je naplneným cieľom každého výtvarného pedagóga.

Absolventi študujú v triedach 7 pedagógov, ktorým taktiež patrí poďakovanie za ich prácu: Daniele Orthovej, Mgr. art. Máriovi Harnúškovi, Mgr. Hane Oslejovej, Mgr. art. Natálii Žúrkovej, Mgr. Jane Žúrkovej, Mgr. Tomášovi Vojačkovi a Mgr. Oksane Paliy.

Všetkých srdečne pozývam na prehliadku výstavy!

Mgr. art. Natália Žúrková, foto Štefan Orth


Koncert ZUŠ v Záhorskej galérii (21.5.2017)

Koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Senici sa stal už tradičnou súčasťou podujatí konaných počas týždňa múzeí a galérií v Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 21. mája sa predstavil spevácky zbor, ktorý je viacnásobným držiteľom zlatého pásma celoštátnej súťaže „Mládež spieva“ a ďalej jedenásť sólistov, pre ktorých bolo účinkovanie na tomto koncerte odmenou za reprezentáciu školy, či už na koncertoch a rôznych kultúrnych podujatiach, alebo za získané ocenenia v súťažiach. Za klavírny odbor sa predstavili žiačky ocenené v celoslovenských súťažiach – Mirka Bánska, Nina Orthová, Darina Tomašovičová a Alica Zahumenská, z akordeonistov ocenených v regionálnej súťaži boli vybraní Martin Jediný a Michal Čas, za spevácky odbor úspešná účastníčka medzinárodnej súťaže Katarína Sadloňová. Strunový odbor zastupovali huslista Šimon Šinko a gitaristka – absolventka II. stupňa Zuzana Velická, dychový odbor flautistka Michaela Mikušová. Popri hudobníkoch dostal priestor pre svoje vystúpenie aj študent literárno dramatického odboru Martin Očko, ktorý je viacnásobným víťazom recitačných súťaží. Poďakovanie za mimoriadne vydarené podujatie patrí všetkým zainteresovaným – teda účinkujúcim žiakom, ich pedagógom, ako aj odborným pracovníkom Záhorskej galérie.

Mirka Gáfriková, foto Štefan Orth


Úspech Senických klaviristov

Dňa 6. apríla sa konal už 17. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Schneiderova Trnava“. Zo ZUŠ Senica sa zúčastnilo 13 žiakov. Tak ako i po minulé roky sa žiaci našej ZUŠ-ky v silnej konkurencii umiestnili na popredných miestach. Súťažilo sa podľa veku zúčastnených v piatich kategóriách. V prvej kategórii v zlatom pásme sa umiestnili: Nina Jankovýchová, Ondrej Sýkora. V striebornom pásme sa umiestnila Sofia Matvejová a v bronzovom pásme Tereza Hrubšová. V druhej kategórii sa v zlatom pásme umiestnili Matúš Sivoň, Magdaléna Zelenáková. V striebornom pásme sa umiestnili Mária Kociánová a Monika Kaňová. V tretej kategórii sa umiestnia v zlatom pásme Alica Zahumenská, Nina Orthová a v striebornom pásme sa umiestnil Patrik Babic a Mirka Bánska. Vo štvrtej kategórii v bronzovom pásme sa umiestnila Darina Tomašovičová. Nina Orthová dostala špeciálnu cenu za prevedenie skladby Kamzík od P. Bazalu. Žiakov pripravili na súťaž pani učiteľka Ľubica Mikušová, Zuzana Janovičová, Alena Nemčeková a Oľga Benešová. Žiakom a p. učiteľkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Mesta Senica a prajeme veľa síl a úspechov v ďalšej práci.

Mgr. Zuzana Janovičová


Bratislava, spievaj!

Pod názvom“ Bratislava, spievaj!“ sa dňa 10. mája konal v Moyzesovej sieni v Bratislave už štvrtý ročník prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov. Spevácky zbor ZUŠ v Senici sa na tejto prehliadke zúčastnil na základe pozvania jej umeleckého riaditeľa, doc. Milana Kolenu, ArtD.

Na slávnostnom koncerte sa predstavilo okrem nášho zboru ďalších šesť zborov, a to z Bratislavy, Svätého Jura a Púchova. Každý zbor sa predstavil asi pätnásť minútovým samostatným programom, záver koncertu patril spoločnému predvedeniu dvoch piesní, ktoré približne dvesto spevákov nacvičilo pod vedením dirigenta Slovenského filharmonického zboru v Bratislave, Mgr.art Jozefa Chabroňa. Naším zboristkám sa vystúpenie v akusticky vďačnom prostredí Moyzesovej siene naozaj vydarilo, dôkazom čoho boli aj slová chvály od viacerých zúčastnených odborníkov - zbormajstrov a pedagógov, rovnako strhujúce bolo aj predvedenie spoločných piesní v závere večera. Vďaka za nádherný umelecký zážitok patrí rovnakým dielom organizátorom tejto akcie a samozrejme členkám nášho zboru, hlasovej pedagogičke Mgr. Katke Kružíkovej a dirigentovi Mgr. Ondrejovi Hluchému.

Mgr. Mirka Gáfriková


Klavírna Senica 2017 (3.5.2017)

Už po piaty raz sa 3. mája od skorých ranných hodín z priestorov ZUŠ v Senici ozývali tóny klavírnej hry. To sa 62 mladých klaviristov zo ZUŠ Skalica, Holíč, Gbely, Kúty, Šaštín Stráže, Sekule, Stupava a Senica, vo veku od 5 do 16 rokov, prišlo podeliť so svojim umeleckými zručnosťami, na už piaty ročník regionálnej súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri „Klavírna Senica“. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota zložená z pedagógov Konzervatória a VŠMU v Bratislave. Podľa slov poroty súťaž mala výbornú úroveň, vypočuli si krásne umelecké výkony detí a ohodnotili ich zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. Okrem diplomov a vecných cien si súťažiaci odnášali domov veľa krásnych zážitkov, skúseností, motivácie a množstvo duševného bohatstva. Deťom a ich pedagógom patrí veľká vďaka za ich vysoko odbornú a zmysluplnú prácu; prajeme im veľa úspechov a radosti z hry. Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, najmä združeniu rodičov Výchova umením pri ZUŠ v Senici a Pro Senica za ich finančnú pomoc.
Tešíme sa na ďalší ročník 2018!

Mgr. Zuzana Janovičová

Výsledková listina

Program podujatí

od 16.6.2017
Výstava absolventov II. stupňa výtvarného odboru
Galéria v podkroví