ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

fotogaléria
Vianočná výstava ŠPD

fotogaléria
Benefičný adventný koncert (19.12.2016)

fotogaléria
Výstava Vianoce a zima

fotogaléria
Triedny adventný koncert p. uč. Nemčekovej (15.12.2016)

fotogaléria
Triedny adventný koncert p. uč. Gáfrikovej (14.12.2016)

fotogaléria
Vianočný koncert žiakov tanečného odboru - trieda A. Antálková (13.12.2016)

fotogaléria
Triedny adventný koncert p. uč. Janovičovej a Hajlovej (12.12.2016)

fotogaléria
Koncert Alexandry Kubinovej (9.12.2016)

fotogaléria
Vianočný koncert žiakov tanečného odboru - trieda J. Schönová, N. Buchtová (7.12.2016)


Skrytý talent v ZUŠ

Michal Ličko, 61 ročný údržbár v Základnej umeleckej škole Senica mal už v detstve záujem o modelovanie. Ako chlapec urobil nespočetné množstvo lietadiel, tankov, lodiek ...

Od roku 2007 zhotovil niekoľko modelov bojových lodí zo 16. – 18. storočia (San Francisco II., Golden Star, H.M.S. Victory, Bounty ...).

Tá posledná je ROYAL CAROLINE
V rokoch 1749-1750 bola v lodenici v Deptforde postavená zlatom žiariaca kráľovská jachta, ktorá slúžila pre potreby kráľa Juraja III. a jeho manželky Caroline.
Zlaté zdobenie lode, ktoré bolo rozmiestnené po celej lodi a nielen v zadnej časti ako u iných lodiach, vytvorilo z plavidla klenot, ktorý dôstojne podtrhoval moc, vplyv a dôležitosť anglického kráľa. Kráľovskej rodine loď slúžila až do roku 1805.

ROYAL CAROLINE je umiestnená na vrátnici ZUŠ a v predvianočnom období nám pripomína odchody a príchody našich najmilších ...

Štefan Orth

fotogaléria
Mikuláš a Lucia v ZUŠ (6. a 13.12.2016)

Žiaci literárno - dramatického odboru ZUŠ Senica prišli na Mikuláša 6.12. do všetkých tried ZUŠky, aby ako Mikuláš, anjel a čert rozdali sladkosti tým, ktorí boli ochotní niečo zaspievať, zarecitovať ... Lucie v utorok 13.12. povymetali všetky kúty tried, aby bolo všetko čisté na blížiace sa vianočné sviatky ...
Je fajn, že sa tradície udržiavajú ...

Štefan Orth

fotogaléria
Jeseň v ZUŠ

fotogaléria
Vernisáž výstavy Ľubomír Miča - HORIZONTY (19.11.2016)

Ľubomír Miča (1960)
- v rokoch 2003 – 2006 absolvoval výtvarný odbor – štúdium pre dospelých ZUŠ Senica
- 2008 založil záujmové združenie výtvarníkov v Senici SenArt
- 2012 stal sa členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska pri SVÚ

Výstava HORIZONTY potrvá do 10.12.2016.

fotogaléria
Deň otvorených dverí Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave (25.11.2016)

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Senici pripravil 25.11.2016 pre svojich žiakov autobusový zájazd na Deň otvorených dverí Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Exkurzia na strednej umeleckej škole bola vhodnou motiváciou pre ďalšiu tvorivú prácu, poprípade prípravu žiakov na talentové skúšky.

Štefan Orth

fotogaléria
Vernisáž výstavy Bratkovica - Plenér 2016 (19.11.2016)

Po premiére výstavy v Senici sa 19.novembra 2016 uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Plenér Bratkovica 2016 – tvorivé stretnutie“ v partnerskom meste Velké Pavlovice.

Riaditeľ Gymnázia Velké Pavlovice p. Vlastimil Kropáč privítal účastníkov plenéru a hostí - zástupcu starostu mesta Velké Pavlovice pána Petra Hasila, riaditeľa Gymnázia Senica p. Pavla Otépku a vedenie ZUŠ Senica riaditeľa Milana Gála a zástupkyne p. Miroslavu Gáfrikovú a p. Natáliu Žúrkovú.

Vystavené obrázky vznikli na tvorivej dielni od 23. do 26. júna v Bratkovici. Od roku 2009 to bola v poradí už štvrtá tvorivá dielňa talentovaných výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy Senica a Gymnázia Velké Pavlovice v Bratkovici. V krásnom prostredí stredného Slovenka pri Detvianskej Huti v „nedotknutej“ prírode plnej slnka a jedinečných ľudí, prinieslo nielen nové priateľstvá ale i množstvo krásnych obrázkov vytvorených rôznymi technikami kresby a maľby ...

Priateľská atmosféra, dôstojná vernisáž, ktorú pripravilo Gynázium V. Pavlovice, sú prísľubom pokračujúcich cezhraničných kontaktov nielen vo výtvarnom umení ...

Štefan Orth

fotogaléria
Zájazd do Viedne, návšteva Albertiny (25.10.2016)

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Senici zorganizoval 25. októbra pre svojich žiakov zájazd do Viedne. Súčasťou zájazdu bola návšteva umeleckého múzea medzinárodného významu Albertina. Žiaci si spolu so svojimi pedagógmi prezreli aktuálnu výstavu od francúzskych impresionistov s prácami Moneta, Renoira, Degasa, Cézanna a Matissa, diela expresionizmu aj početné diela Pabla Picassa.

Úspechy mladých klaviristov (9.-10.11.2016)

Dňa 9. a 10. novembra 2016 sa žiaci klavírneho odboru zo Základnej umeleckej školy v Senici zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže v Bratislave „MLADÍ KLAVIRISTI 2016“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž prebiehala pod záštitou European Union of Music Competitions for Youth /Európska únia hudobných súťaží pre mladých /. Súťaže sa z našej školy zúčastnilo šesť žiakov z dvoch klavírnych tried Mgr. Ľubice Mikušovej a Mgr. Zuzany Janovičovej, z toho piati žiaci boli ocenení.
V prvej kategórii 1. miestoCenu riaditeľky ZUŠ Eugena Suchoňa získal Ondrej Sýkora, žiak p. učiteľky Mgr. Mikušovej. V tretej kategórii získal Čestné uznanie Matúš Sivoň z triedy Mgr. Mikušovej. Vo štvrtej kategórii 2. miesto získala Alica Záhumenská z klavírnej triedy Mgr. Mikušovej, pani učiteľka získala aj ocenenie od EMCY za „Objavnú dramaturgiu“.
V piatej kategórii 2. miesto získala Nina Orthová z triedy Mgr. Janovičovej. V šiestej kategórii získala Čestné uznanie Darina Tomašovičová z triedy Mgr. Janovičovej.
Kategórií bolo celkovo osem, naša ZUŠ mala zastúpenie v piatich kategóriách a v každej umiestnenie. Nakoľko je to jedna z veľmi náročných súťaží , príprava na ňu si vyžiadala prácu žiakov a pedagógov aj v letných mesiacoch (čiže cez prázdniny), čo si veľmi vážime. Boli sme jedna z najúspešnejších škôl na Slovensku.
Žiakom a ich vyučujúcim patrí veľká vďaka za reprezentáciu školy a mesta. Do budúcej práce im prajeme veľa chuti, tvorivých síl a veľa úspechov.

Mgr. Zuzana Janovičová, vedúca klavírneho odboru ZUŠ Senica

oznam
Všeobecné záväzné naridenie Mesta Senica č. 63/2016

Program podujatí

žiadne podujatia ... .-(