ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

oznam
Talentové prijímacie skúšky

pozvánka
Deň otvorených dverí

fotogaléria
Koncert víťazov súťaží (22.5.2016)

fotogaléria
Vernisáž výstavy absolventov I. stupňa (21.5.2016)

fotogaléria
Triedny koncert p. uč. Čermanovej (13.5.2016)

Program:

Nicole Černeková, Katarína Petrášová, Katarína Danišová, Michal Cibula
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Vernum

Marek Kružík
Malý violončelista: Pôjdeme my do hájička

Bruno Kaiser
Johann Sebastian Bach: Gigue

Ladislav Buček
H. Smüller: Rondo

Tereza Planková
Kumiko Noma: Lilium
Ludwig van Beethoven: Kontretanz

Katarína Petrášová
Antonín Dvořák: Romantické kusy, 1. Cavatina

Daniel Kaiser a.h.
Antonín Dvořák: Romantické kusy, 2. Capriccio

Nicole Černeková
Antonín Dvořák: Romantické kusy, 3. Romance

Daniel Kaiser, Bruno Kaiser
Scott Joplin: Entertainer

Bruno Kaiser
Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo C dur, 1. časť

Michaela Mikušová, Zuzana Velická, Tereza Planková
Johann Sebastian Bach: Air
Louis Flury: Variácie na renesančnú pieseň

Nicole Černeková, Katarína Petrášová
Antonio Vivaldi: Koncer pre 2 husle a mol, 1. časť

Nicole Černeková, Katarína Petrášová, Katarína Danišová, Michal Cibula
Vladimír Godár: Hajdúchy 1, 2, 3

Klavírny sprievod:Mgr. Mirka Gáfriková, Mgr. Ondrej Hluchý

fotogaléria
Poeticko-hudobné popoludnie (11.5.2016)

fotogaléria
4. regionálna súťažná prehliadka základných umeleckých škôl Klavírna Senica (10.5.2016)

Výsledková listina

fotogaléria
Koncert mladých umelcov - J. Rambousková, M. Mičánová, M. Kralovičová (2.5.2016)

fotogaléria
Recitál Olga Punko (26.4.2016)

foto
Triedny koncert p. uč. Žáka

fotogaléria
Vernisáž výstavy absolventov štúdia pre dospelých (23.4.2016)

Štvorica absolventov výtvarného odboru predkladá verejnosti výsledky svojej práce za štyri roky štúdia pre dospelých v ZUŠ Senica. Ako záverečnú prácu si vybrali tému „Miesto kde žijem...“ Jaroslava Konrádová a Veronika Konrádová z Hradišťa pod Vrátnom, Jana Menglerová z Cerovej a Dušan Waldecker zo Šaštína-Stráží, zobrazovali krajinu a dominanty obce (kostol, mlyn - V. Konrádová, J. Konrádová, J. Menglerová), ale aj dôverné miesto svojho domu (Naše okno - J. Konrádová). Dušan Waldecker vo figurálnych kompozíciách spomína na konkrétnych ľudí, na ich príbehy (Strážovský šenk, Na diskotéke ...)

Želám absolventom, aby im vydržalo ich zaujatie pre výtvarné umenie, ich neutíchajúcu pracovitosť a radosť z vytvorených diel ...

Štefan Orth

fotogaléria
Klavírny koncert - Ivan Horňák - poslucháč Konzervatória Bratislava (20.4.2016)

článok
Senickí študenti bodovali vo výtvarnom svete

JURAJ BALGA a JOZEF VARGA. Žiaci ZUŠ Senica a dlhoroční zverenci pána učiteľa Štefana Ortha. Súťaž, v ktorej bodovali sa volá Európa v škole. Jej tohtoročné témy neboli jednoduché, preto klobúk dolu, že sa do toho vôbec pustili. Už i hlavné motto – Žiť spoločne v mieri, sa mnohým môže zdať lacné, či ošúchané. Pretože však znamenalo najmä mier v medziľudských i iných vzťahoch, dali sa témy lepšie pochopiť. Obaja si z kategórie pre 16 – 19 ročných vybrali tému „Násilie“.
Juraj dal svojej vznikajúcej práci názov Aj muži plačú. Viedlo ho k tomu v médiách i v svete neustále zdôrazňované násilie na ženách. „Áno, problém existuje, ženy sú týrané a vykorisťované..., ale i muž sa môže cítiť utláčaný a ukrivdený“, povedal Juraj.
Jeho práca oslovila krajskú a neskôr i celoslovenskú porotu v bratislavskej IUVENTE a z množstva prác z celého Slovenska v tejto kategórii získal CENU!
Nie je to jeho prvé víťazstvo. V roku 2015 napríklad zvíťazil v svojej kategórii vo výtvarnej prehliadke v Galante. Juraj je tiež výborným študentom senického gymnázia a okrem štetca ovláda bravúrne i futbalovú loptu (TJ Smrdáky) a dokonca si urobil i kurz lyžiarskeho inštruktora. Výtvarná mu však práve otvorila bránu do Európy, pretože ako víťaz jednej z kategórií ho porota navrhla na vycestovanie do letného Európskeho tábora mládeže. Veľká gratulácia!
Jozef, zvaný Dodo si pri hľadaní konkrétneho námetu v téme nakoniec vybral násilie, páchané ľuďmi na zvieratách. Svoju prácu nazval Stojí ten kožuch za to? Čo ho inšpirovalo? „Bol to článok spolužiačky Lucie Kollárovej k ochrane zvierat, presnejšie o zabíjaní zvierat pre módu“, rozhovoril sa Dodo. A jeho prácu celoslovenská porota ocenila – a to CENOU. Blahoželám. Ani on nie je žiadny nováčik vo výtvarných súťažiach. Vyhral napríklad celoslovenskú súťaž Memoriál M.R. Štefánika, zvíťazil v krajskom kole Európa v škole a pod. Okrem štúdia na Gymnáziu v Senici sa rekreačne zaoberá cyklistikou.
Výtvarná na ZUŠ je však evidentne na prvom mieste. A má na tom zásluhu práve pán učiteľ Štefan Orth (u Doda i pani učiteľka Daniela Orthová).
Nuž chlapci, páči sa mi vaša aktivita i pohľad na život.

Dana Kopecká, CVČ Senica

fotogaléria
Úspech senických klaviristov (14.4.2016)

Každý rok sa koná v jarných mesiacoch v Trnave celoslovenská klavírna súťaž „Schneiderova Trnava“ pre žiakov Základných umeleckých škôl, ktorej sa každoročne zúčastňujú aj žiaci klavírneho odboru ZUŠ v Senici.

Tento rok sa súťaž uskutočnila 14. apríla v štvorručnej hre na klavíri.

Deti sú rozdelené do štyroch kategórií podľa veku. Senickí klaviristi každoročne patria medzi úspešných reprezentantov a nebolo tomu inak ani v tomto ročníku. V silnej konkurencii Zuzana Hurbaničová a Mária Kociánová, ktoré súťažili v prvej kategórii (deti do 11 rokov), boli ocenené v Zlatom pásme a porota im udelila špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora I. Paríka – Pastierik z drábska, žiačky pedagogicky vedie Mgr. Ľubica Mikušová.

Nina Orthová a Darina Tomašovičová súťažili v druhej kategórii (deti 12 a 13 ročné), boli ocenené v Zlatom pásme a porota im udelila cenu absolútnych víťazov druhej kategórie, žiačky pedagogicky vedie Mgr. Zuzana Janovičová.

Za krásne výsledky ďakujeme a prajeme do ďalšej práce veľa tvorivosti, radosti a elánu.

Mgr. Zuzana Janovičová

Výsledky súťaže

I. kategória

zlaté pásmoZuzana Hurbaničová,
Mária Kociánová
cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
I. Paríka – Pastierik z drábska
strieborné pásmoOndrej Sýkora,
Alica Zahumenská
bronzové pásmoNina Jankovýchová,
Daniela Rybnikárová
Nina Jankovýchováocenenie pre najmladšieho účastníka súťaže

pedagóg Mgr. Ľubica Mikušová

II. kategória

zlaté pásmoNina Orthová,
Darina Tomašovičová
absolútni víťazi II. kategórie
strieborné pásmoAnna Kharchenko,
Kristína Slezáková

pedagóg Mgr. Zuzana Janovičová

strieborné pásmoMatúš Sivoň,
Martina Sivoňová
Alica Zahumenská,
Daniela Rybnikárová
Alica Zahumenská,
Pavlína Praskačová

pedagóg Mgr. Ľubica Mikušová

IV. kategória

strieborné pásmoJúlia Hurbaničová,
Sabína Dobiášová

pedagóg Mgr. Ľubica Mikušová

fotogaléria
Regionálna súťaž v hre na akordeóne a keyboarde (7.4.2016)

Výsledková listina

foto: Štefan Orth

fotogaléria
Koncert poslucháčov Konzervatória a VŠMU - Aneta Horňáková, Alexandra Kubinová (1.4.2016)

Alexandra Kubinová, 3. ročník VŠMU v Bratislave
Aneta Horňáková, 5. ročník Konzervatória v Bratislave

foto: Štefan Orth

fotogaléria
Koncert speváckych tried (22.3.2016)

foto: Štefan Orth

fotogaléria
Vernisáž výstavy Bohumil Bača - Komunikácia maľbou 2 (18.3.2016)

fotogaléria
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy Senické zlaté jabĺčko 2016 (18.3.2016)

Téma rodina je možno jediná z najkrajších a najbližších tém, dotýkajúcich sa bezprostredne každého dieťaťa. Vyjadrenie výtvarnou formou mu dáva tú najprirodzenejšiu možnosť sebavyjadrenia vzťahu k svojej mamičke, otcovi či súrodencom. Bohatá farebnosť, rodinná previazanosť a dominantné vlastnosti postáv sú snahou o úprimné vyjadrenie z pohľadu detskej perspektívy.

Som rád, že sa nám vďaka úsiliu pedagógov výtvarného odboru našej školy podarilo zrealizovať už 8. ročník tejto súťaže. Moje poďakovanie patrí pedagógom materských a základných škôl, Spojenej školy a Základnej umeleckej školy za prípravu talentov a účasť na tejto súťaži. Moje poďakovanie patrí tiež vedeniu Mesta Senica, sponzorom a občianskemu združeniu Výchova umením za morálnu pomoc.

Na záver mi dovoľte zablahoželať všetkým vystavujúcim a samozrejme víťazom súťaže Senické zlaté jabĺčko 2016.

Milan Gál

Výsledková listina

oznam
Dodatok č. 1 k smernici o školnom

Program podujatí

od 21.5.2016
Absolventská výstava žiakov I. stupňa

26.5.2016 16.00 a 18.00
I. absolventský koncert tanečného odboru
Dom kultúry

27.5.2016
Výchovné koncerty tanečného odboru pre základné školy

7. a 8.6.2016
Deň otvorených dverí

13. - 15.6.2016 13.00 - 17.00
Talentové prijímacie skúšky