ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality


Jeseň v ZUŠ - výstava prác žiakov I. stupňa výtvarného odboru

oznam
Propozície výtvarnej súťaže žiakov senických škôl SENICKÉ ZLATÉ JABĹČKO 2018


Vernisáž výstavy SENICA > PULTUSK 2 (27.10.2017)


1. koncert speváckeho odboru (19.10.2017)

Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa v Galérii v podkroví ZUŠ Senica uskutočnil 1. koncert speváckeho odboru v školskom roku 2017/2018, ktorý naštartoval sériu koncertov, ktorými sa spevácke oddelenie prezentuje každoročne počas celého školského roka.

V príjemných podkrovných priestoroch sa so svojimi pripravenými piesňami predstavilo 15 žiakov od tých najmenších až po žiakov vyšších ročníkov.

Bc. Eva Poláková DiS.art.


Zádrapky na Doskách SND (15.10.2017)

V nedeľu 15. 10. 2017 v bratislavskom SND prebehlo slávnostné odovzdávanie divadelných ocenení uplynulej sezóny DOSKY.
Keďže ich tohtoročným lajtmotívom bolo neprofesionálne divadlo, v programe sa spomínalo aj na Anku Gamanovú, zakladateľku a dlhoročnú režisérku divadelného súboru Zádrapky pri ZUŠ Senica. Senickí divadelníci boli označení za špičku v oblasti detského divadla, divadla poézie, pantomímy a umeleckého prednesu.
Dosku za najlepší ženský herecký výkon preto odovzdal jeden z pokračovateľov zádrapkárskej tradície, žiak literárno-dramatického odboru ZUŠ Senica, Lukáš Ludva. Doska putovala do rúk Lucie Korenej, členky Nového divadla v Nitre, za postavu Anny Frankovej.

Mgr. art. Linda Petráková ArtD.

na fotke: Lucia Korená, Lukáš Ludva


Rozlety - výstava dospelých výtvarníkov ZUŠ Senica (6.10.2017)

V Galérii na prízemí ZUŠ Senica vystavuje svoje práce 23 žiakov Štúdia pre dospelých, ktoré vytvorili ako projekt v mesiacoch máj a jún minulého školského roku.

Na 52 prácach môžeme vidieť témy ako Pocta umelcovi, krajiny, figurálne kompozície, nálady, voda a pod. Väčšina prác je vytvorená technikou maľby (tempera, pastel, akryl) a kombinovanou technikou. Výstava potrvá do 3.11.2017.


Výtvarníci ZUŠ v partnerskom meste Velké Pavlovice (29.9. - 1.10.2017)

Plenér vo Velkých Pavloviciach v Českej republike je už tradičným podujatím pre výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Senici. V dňoch od 29. septembra do 1. októbra osem dospelých výtvarníkov zobrazovalo krajinu a architektúru v okolí mesta Velké Pavlovice, v obci Pavlov pod Pálavou a na Kraví hore, rázovitej lokalite Bořetic. Slnečné jesenné počasie, vinobranie a srdeční ľudia dotvorili vydarený plenér 2017. Príjemné pre výtvarníkov boli stretnutia so starostom mesta Ing. Jiřím Otřelom, s riaditeľom Gymnázia Velké Pavlovice PaedDr. Vlastimilom Kropáčom a zástupkyňou gymnázia Mgr. Renatou Bláhovou. Prezentácia výtvarných prác bude na výstave vo Velkých Pavloviciach 8. decembra 2017. Pozývame...

Štefan Orth

oznam
Zoznam novoprijatých žiakov pre školský rok 2017/2018


Tešíme sa na prázdniny! (26.6.2017)

S týmto podtextom nadviazali žiaci speváckeho oddelenia pod vedením svojich pedagógov na šnúru koncertov a podujatí, ktoré absolvovali v priebehu celého školského roka a zorganizovali v pondelok 26. júna 2017, v príjemnom prostredí nádvoria Základnej umeleckej školy v Senici záverečný spevácky koncert.

Malí i veľkí adepti spevu sa predstavili muzikálovými a popovými piesňami známych i menej známych autorov, aby slávnostne ukončili náročný rok, v ktorom mnohí úspešne reprezentovali školu na viacerých celoslovenských a regionálnych prehliadkach a súťažiach, ale i na súťažiach medzinárodného charakteru, z ktorých priniesli mnohé významné ocenenia.

Vydarené podujatie sa nieslo v znamení blížiacich sa prázdnin, slnka a voľných dní a radostné tóny detských piesní zaznievali z nádvoria školy v tento teplý letný podvečer spolu s trilkovaním vtákov a výdatného povzbudzovania kamarátov, spolužiakov, rodičov, ale i náhodných divákov.

Koncert pripravili učiteľky speváckeho odboru: Anna Praskačová, Katarína Kružíková a Eva Poláková. Zvukovú réžiu zabezpečil Branislav Fojtlín.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami podieľali na zabezpečení hladkého priebehu celého podujatia.

Eva Poláková, vedúca odboru


Hrnčiarsky kruh na Cerovej

Nadácia Volkswagen Slovakia a.s. finančne podporila projekt Hrnčiarstvo / práca s hlinou v rámci ktorého mohol byť zakúpený hrnčiarsky kruh aj na Cerovej - v elokovanom pracovisku výtvarného odboru ZUŠ Senica. Pod vedením Mgr. art Mária Harnúška sa deti od najmenších vekových kategórií oboznámili s prácou na hrnčiarskom kruhu. Taktiež boli realizované worshopy pre staršie deti, ako aj pre mamičky s deťmi z miestneho materského centra Hrajkáreň. Výrobky boli prezentované na výstave prác detí. Slávnostná vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila 23.6.2017 v priestoroch ZŠ s MŠ Cerová.


Exkurzia do Galerie výtvarných umění Hodonín (29.5.2017)

29.5.2017 sa uskutočnila exkurzia do Galerie výtvarných umění mesta Hodonín. Zúčastnili sa jej žiaci výtvarného odboru ZUŠ Senica z elokovaných pracovísk na Cerovej a v Jablonici. Deti si nielen pozreli výstavu Krajiny – příběhy brnenskej maliarky Daniely Mikuláškovej, ktorá kombinuje maľbu s výšivkou, ale aj zaujímavé vyšívané príbehy jej dcér. Jeden z príbehov Příběh kocoura Jéni dostali ako darček a v rámci výchovného animačného programu si vyskúšali sami vyšiť spoločný obraz. Už tradične sa deťom aj nám v galérii veľmi páčilo.

Mgr. art. Mário Harnúšek a PaedDr. Miriam Valášková, PhD.


Vernisáž výstavy absolventov II. stupňa výtvarného odboru (16.6.2017)


Koncert tanečného odboru (8.6.2017)


Koncert mladých umelcov - Magdaléna Hrudová, Olga Punko (7.6.2017)


Deň otvorených dverí (6.6.2017)

Program podujatí

žiadne podujatia ... .-(