ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

fotogaléria
Divadelné predstavenie THE GUN (18.6.2016)

Dnes ráno,
keďže som dosť mladý a bláznivý,
požičal som si strojnú pušku, ktorú má otec
schovanú od vojny.
Vyšiel som von
a znížil počet malých nepriateľov.
Odvtedy
som sa domov nevrátil...

Mgr. art. Linda Petráková ArtD.

fotogaléria
Vernisáž výstavy absolventov II. stupňa (18.6.2016)

fotogaléria
Vernisáž detských výtvarných prác elokovaného pracoviska Cerová (17.6.2016)

fotogaléria
Výchovný koncert pre materské školy (14.6.2016)

Už tradične každý rok organizuje Základná umelecká škola výchovné koncerty pre tých najmenších a to predškolákov. Tak isto bolo tomu aj ten rok. Do našej školy zavítali detičky zo všetkých škôlok nášho mesta a aj okolitých dedín Častkov, Čáčov, Cerová. Spolu prišlo približne 350 detí. Čakalo na nich úsmevné predstavenie „Rozprávka o zámočku“. Deti si vypočuli skoro všetky hudobné nástroje, ktoré sa vyučujú na našej škole. Réžiu a scenár pripravili p. uč. Bc. Alena Nemčeková, DiS. art. a Ľuboslava Pavesková, DiS. art. Na nástrojoch sa predstavili žiaci hudobného odboru: Lucinka Mihálová – husle trieda p. uč. Brnu, Ondrejko Sýkora – klavír tr. p. uč. Mgr. Mikušovej, Terezka Nemčeková – spev trieda p. uč. Bc. Polákovej, DiS. art., Ninka Náterová – zobcová flauta a Viktória Sládková - klarinet tr. p. uč. Mgr. Hluchej, Anička Prokešová – priečna flauta trieda p. uč. Gálovej, Davidko Černek – akordeón trieda p. uč. Rýzkovej, DiS. art., Natálka Dvorská – saxofón a Peťko Vymislický trieda p. uč. Žáka, DiS.art. Klavírna spolupráca Mgr. Ondrej Hluchý, spev Lucinka Hluchá a Kristínka Slezáková z triedy p. uč. Mgr. Praskačovej a Bc. Polákovej, DiS. art.

Detičkám sa koncert s rozprávkou veľmi páčil a odmenili našich malých muzikantov veľkým potleskom a spoločne si s nimi na záver zaspievali.

Bc. Alena Nemčeková, DiS. art.

fotogaléria
Deň otvorených dverí (7. a 8.6.2016)

fotogaléria
Klavírny recitál - Nikol Bóková (6.6.2016)

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantázia d mol KZ 397

Maurice Ravel: Zrkadlá
(Nočné mory, Smutné vtáky, Loďka na oceáne, Alborada del grazioso, Údolie zvonov)

Johann Sebastian Bach: Toccata e molk BWV 914

Alexander Skriabin: 5 prelúdií op. 16

Alexander Skriabin: Sonáta - Fantázia č. 2 op. 19

fotogaléria
Dominik Gál - recitál (29.5.2016)

fotogaléria
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2016 (26.5.2016)

Ocenené práce 2. kategória: Dávid Vdoviak, Šárka Podešvová

Ocenené práce 3. kategória: Karolína Huttová, Emma Závodská

fotogaléria
I. absolventský koncert tanečného odboru (26.5.2016)

fotogaléria
Koncert víťazov súťaží (22.5.2016)

fotogaléria
Vernisáž výstavy absolventov I. stupňa (21.5.2016)

fotogaléria
Triedny koncert p. uč. Čermanovej (13.5.2016)

Program:

Nicole Černeková, Katarína Petrášová, Katarína Danišová, Michal Cibula
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Vernum

Marek Kružík
Malý violončelista: Pôjdeme my do hájička

Bruno Kaiser
Johann Sebastian Bach: Gigue

Ladislav Buček
H. Smüller: Rondo

Tereza Planková
Kumiko Noma: Lilium
Ludwig van Beethoven: Kontretanz

Katarína Petrášová
Antonín Dvořák: Romantické kusy, 1. Cavatina

Daniel Kaiser a.h.
Antonín Dvořák: Romantické kusy, 2. Capriccio

Nicole Černeková
Antonín Dvořák: Romantické kusy, 3. Romance

Daniel Kaiser, Bruno Kaiser
Scott Joplin: Entertainer

Bruno Kaiser
Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo C dur, 1. časť

Michaela Mikušová, Zuzana Velická, Tereza Planková
Johann Sebastian Bach: Air
Louis Flury: Variácie na renesančnú pieseň

Nicole Černeková, Katarína Petrášová
Antonio Vivaldi: Koncer pre 2 husle a mol, 1. časť

Nicole Černeková, Katarína Petrášová, Katarína Danišová, Michal Cibula
Vladimír Godár: Hajdúchy 1, 2, 3

Klavírny sprievod:Mgr. Mirka Gáfriková, Mgr. Ondrej Hluchý

fotogaléria
Poeticko-hudobné popoludnie (11.5.2016)

fotogaléria
4. regionálna súťažná prehliadka základných umeleckých škôl Klavírna Senica (10.5.2016)

Výsledková listina

fotogaléria
Koncert mladých umelcov - J. Rambousková, M. Mičánová, M. Kralovičová (2.5.2016)

Program podujatí

od 21.5.2016
Absolventská výstava žiakov I. stupňa

od 18.6.2016
Výstava absolventov II. stupňa výtvarného odboru