ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

fotogaléria
Jeseň v ZUŠ

fotogaléria
Vernisáž výstavy Ľubomír Miča - HORIZONTY (19.11.2016)

Ľubomír Miča (1960)
- v rokoch 2003 – 2006 absolvoval výtvarný odbor – štúdium pre dospelých ZUŠ Senica
- 2008 založil záujmové združenie výtvarníkov v Senici SenArt
- 2012 stal sa členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska pri SVÚ

Výstava HORIZONTY potrvá do 10.12.2016.

fotogaléria
Deň otvorených dverí Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave (25.11.2016)

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Senici pripravil 25.11.2016 pre svojich žiakov autobusový zájazd na Deň otvorených dverí Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Exkurzia na strednej umeleckej škole bola vhodnou motiváciou pre ďalšiu tvorivú prácu, poprípade prípravu žiakov na talentové skúšky.

Štefan Orth

fotogaléria
Vernisáž výstavy Bratkovica - Plenér 2016 (19.11.2016)

Po premiére výstavy v Senici sa 19.novembra 2016 uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Plenér Bratkovica 2016 – tvorivé stretnutie“ v partnerskom meste Velké Pavlovice.

Riaditeľ Gymnázia Velké Pavlovice p. Vlastimil Kropáč privítal účastníkov plenéru a hostí - zástupcu starostu mesta Velké Pavlovice pána Petra Hasila, riaditeľa Gymnázia Senica p. Pavla Otépku a vedenie ZUŠ Senica riaditeľa Milana Gála a zástupkyne p. Miroslavu Gáfrikovú a p. Natáliu Žúrkovú.

Vystavené obrázky vznikli na tvorivej dielni od 23. do 26. júna v Bratkovici. Od roku 2009 to bola v poradí už štvrtá tvorivá dielňa talentovaných výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy Senica a Gymnázia Velké Pavlovice v Bratkovici. V krásnom prostredí stredného Slovenka pri Detvianskej Huti v „nedotknutej“ prírode plnej slnka a jedinečných ľudí, prinieslo nielen nové priateľstvá ale i množstvo krásnych obrázkov vytvorených rôznymi technikami kresby a maľby ...

Priateľská atmosféra, dôstojná vernisáž, ktorú pripravilo Gynázium V. Pavlovice, sú prísľubom pokračujúcich cezhraničných kontaktov nielen vo výtvarnom umení ...

Štefan Orth

fotogaléria
Zájazd do Viedne, návšteva Albertiny (25.10.2016)

Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Senici zorganizoval 25. októbra pre svojich žiakov zájazd do Viedne. Súčasťou zájazdu bola návšteva umeleckého múzea medzinárodného významu Albertina. Žiaci si spolu so svojimi pedagógmi prezreli aktuálnu výstavu od francúzskych impresionistov s prácami Moneta, Renoira, Degasa, Cézanna a Matissa, diela expresionizmu aj početné diela Pabla Picassa.

Úspechy mladých klaviristov (9.-10.11.2016)

Dňa 9. a 10. novembra 2016 sa žiaci klavírneho odboru zo Základnej umeleckej školy v Senici zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže v Bratislave „MLADÍ KLAVIRISTI 2016“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž prebiehala pod záštitou European Union of Music Competitions for Youth /Európska únia hudobných súťaží pre mladých /. Súťaže sa z našej školy zúčastnilo šesť žiakov z dvoch klavírnych tried Mgr. Ľubice Mikušovej a Mgr. Zuzany Janovičovej, z toho piati žiaci boli ocenení.
V prvej kategórii 1. miestoCenu riaditeľky ZUŠ Eugena Suchoňa získal Ondrej Sýkora, žiak p. učiteľky Mgr. Mikušovej. V tretej kategórii získal Čestné uznanie Matúš Sivoň z triedy Mgr. Mikušovej. Vo štvrtej kategórii 2. miesto získala Alica Záhumenská z klavírnej triedy Mgr. Mikušovej, pani učiteľka získala aj ocenenie od EMCY za „Objavnú dramaturgiu“.
V piatej kategórii 2. miesto získala Nina Orthová z triedy Mgr. Janovičovej. V šiestej kategórii získala Čestné uznanie Darina Tomašovičová z triedy Mgr. Janovičovej.
Kategórií bolo celkovo osem, naša ZUŠ mala zastúpenie v piatich kategóriách a v každej umiestnenie. Nakoľko je to jedna z veľmi náročných súťaží , príprava na ňu si vyžiadala prácu žiakov a pedagógov aj v letných mesiacoch (čiže cez prázdniny), čo si veľmi vážime. Boli sme jedna z najúspešnejších škôl na Slovensku.
Žiakom a ich vyučujúcim patrí veľká vďaka za reprezentáciu školy a mesta. Do budúcej práce im prajeme veľa chuti, tvorivých síl a veľa úspechov.

Mgr. Zuzana Janovičová, vedúca klavírneho odboru ZUŠ Senica

pozvánka
Pozvánka na výstavu Ľubomír Miča - HORIZONTY

pozvánka
Pozvánka na výstavu PLENÉR 2016 Bratkovica

fotogaléria
Vernisáž výstavy ROZLETY (14.10.2016)

fotogaléria
Vernisáž výstavy Bratkovica - Plenér 2016 (30.9.2016)

„Poznaj Slovensko – tvorivé stretnutie“ pod týmto názvom sa uskutočnila tvorivá dielňa žiakov ZUŠ Senice a Gymnázia Velké Pavlovice. V dňoch od 23. do 26. júna zobrazovali prírodu a krajinu slnkom zaliatej Bratkovice pri Detvianskej Huti na Strednom Slovensku. Výsledky tvorivého snaženia boli prezentované na výstave v Galérii ZUŠ Senica. Na vernisáž 30. septembra prišli všetci účastníci plenéru (21) a hostia. Z mestského úradu Senica prednostka úradu pani JUDr. Katarína Vrlová, z Gymnázia Velké Pavlovice prišiel riaditeľ Ing. Vlastimil Kropáč a zástupkyňa riaditeľa Mgr. Renáta Blahová. Zo senického Gymnázia prišiel na vernisáž riaditeľ Mgr. Pavel Otépka, aby sa potešil prácami nielen jeho žiakov, ale aj prácami dospelých výtvarníkov a študentov partnerskej školy.

Výstava v Galérii ZUŠ Senica potrvá do 28.10.2016 a potom bude v novembri reprízovaná vo Velkých Pavloviciach...

Štefan Orth

oznam
Zoznam novoprijatých žiakov pre školský rok 2016/2017

oznam
Všeobecné záväzné naridenie Mesta Senica č. 63/2016

Program podujatí

18.11. - 10.12.2016
Výstava Ľubomír Miča - HORIZONTY
Galéria v podkroví

18.11. - 20.12.2016
Výstava PLENÉR 2016 Bratkovica
Výstavná sála MÚ Velké Pavlovice