ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality


Úspech Senických klaviristov

Dňa 6. apríla sa konal už 17. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Schneiderova Trnava“. Zo ZUŠ Senica sa zúčastnilo 13 žiakov. Tak ako i po minulé roky sa žiaci našej ZUŠ-ky v silnej konkurencii umiestnili na popredných miestach. Súťažilo sa podľa veku zúčastnených v piatich kategóriách. V prvej kategórii v zlatom pásme sa umiestnili: Nina Jankovýchová, Ondrej Sýkora. V striebornom pásme sa umiestnila Sofia Matvejová a v bronzovom pásme Tereza Hrubšová. V druhej kategórii sa v zlatom pásme umiestnili Matúš Sivoň, Magdaléna Zelenáková. V striebornom pásme sa umiestnili Mária Kociánová a Monika Kaňová. V tretej kategórii sa umiestnia v zlatom pásme Alica Zahumenská, Nina Orthová a v striebornom pásme sa umiestnil Patrik Babic a Mirka Bánska. Vo štvrtej kategórii v bronzovom pásme sa umiestnila Darina Tomašovičová. Nina Orthová dostala špeciálnu cenu za prevedenie skladby Kamzík od P. Bazalu. Žiakov pripravili na súťaž pani učiteľka Ľubica Mikušová, Zuzana Janovičová, Alena Nemčeková a Oľga Benešová. Žiakom a p. učiteľkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Mesta Senica a prajeme veľa síl a úspechov v ďalšej práci.

Mgr. Zuzana Janovičová

pozvánka
Vernisáž výstavy absolventov I. stupňa výtvarného odboru


Bratislava, spievaj!

Pod názvom“ Bratislava, spievaj!“ sa dňa 10. mája konal v Moyzesovej sieni v Bratislave už štvrtý ročník prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov. Spevácky zbor ZUŠ v Senici sa na tejto prehliadke zúčastnil na základe pozvania jej umeleckého riaditeľa, doc. Milana Kolenu, ArtD.

Na slávnostnom koncerte sa predstavilo okrem nášho zboru ďalších šesť zborov, a to z Bratislavy, Svätého Jura a Púchova. Každý zbor sa predstavil asi pätnásť minútovým samostatným programom, záver koncertu patril spoločnému predvedeniu dvoch piesní, ktoré približne dvesto spevákov nacvičilo pod vedením dirigenta Slovenského filharmonického zboru v Bratislave, Mgr.art Jozefa Chabroňa. Naším zboristkám sa vystúpenie v akusticky vďačnom prostredí Moyzesovej siene naozaj vydarilo, dôkazom čoho boli aj slová chvály od viacerých zúčastnených odborníkov - zbormajstrov a pedagógov, rovnako strhujúce bolo aj predvedenie spoločných piesní v závere večera. Vďaka za nádherný umelecký zážitok patrí rovnakým dielom organizátorom tejto akcie a samozrejme členkám nášho zboru, hlasovej pedagogičke Mgr. Katke Kružíkovej a dirigentovi Mgr. Ondrejovi Hluchému.

Mgr. Mirka Gáfriková

oznam
Prijímacie skúšky


Klavírna Senica 2017 (3.5.2017)

Už po piaty raz sa 3. mája od skorých ranných hodín z priestorov ZUŠ v Senici ozývali tóny klavírnej hry. To sa 62 mladých klaviristov zo ZUŠ Skalica, Holíč, Gbely, Kúty, Šaštín Stráže, Sekule, Stupava a Senica, vo veku od 5 do 16 rokov, prišlo podeliť so svojim umeleckými zručnosťami, na už piaty ročník regionálnej súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri „Klavírna Senica“. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota zložená z pedagógov Konzervatória a VŠMU v Bratislave. Podľa slov poroty súťaž mala výbornú úroveň, vypočuli si krásne umelecké výkony detí a ohodnotili ich zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. Okrem diplomov a vecných cien si súťažiaci odnášali domov veľa krásnych zážitkov, skúseností, motivácie a množstvo duševného bohatstva. Deťom a ich pedagógom patrí veľká vďaka za ich vysoko odbornú a zmysluplnú prácu; prajeme im veľa úspechov a radosti z hry. Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, najmä združeniu rodičov Výchova umením pri ZUŠ v Senici a Pro Senica za ich finančnú pomoc.
Tešíme sa na ďalší ročník 2018!

Mgr. Zuzana Janovičová

Výsledková listina


Absolventská výstava ŠPD 2017 (22.4.2017)

Na tohtoročnej absolventskej výstave štúdia pre dospelých sa svojimi prácami predstavujú štyri výtvarníčky, ktoré hlbšie prenikli do základov výtvarnej tvorby. Boli to štyri roky overovania si svojich schopností v technikách kresby, maľby, grafiky, modelovania. Široká škála námetov, ktorú čerpali zo života, a z dejín výtvarného umenia, predovšetkým moderného od impresionizmu až po abstraktné umenie, bola pre nich inšpiráciou, motiváciou, poučením.

Želám absolventkám, aby im vydržalo ich zaujatie pre výtvarné umenie, ich neutíchajúcu pracovitosť a radosť z vytvorených diel.

Štefan Orth


Úspech v medzinárodnej súťaži

Devätnásty ročník prestížnej medzinárodnej súťaže v sólovom klasickom speve Iuventus Canti sa konal 24. apríla vo Vrábloch. Základnú umeleckú školu v Senici reprezentovala trinásťročná Katarína Sadloňová zo speváckej triedy Mgr. Anny Praskačovej. V silnej medzinárodnej konkurencii spevákov v kategórii do pätnásť rokov sa najprv prebojovala do druhého kola a získala krásne štvrté miesto – čestné uznanie. Zo slovenských súťažiacich si vyspievala najvyššie ocenenie, pretože ceny za prvé tri miesta si odvážali speváčky z Ukrajiny, Českej republiky a Poľska. Pre senickú ZUŠku to v histórii tejto speváckej súťaži nie je prvý úspech, v minulých ročníkoch si ocenenia priniesli napríklad Janko Hyža, Simona Krchová, či Veronika Sedláčková. Katke a jej pani učiteľke gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

Mgr. Mirka Gáfriková


Spevácky zbor ZUŠ postupuje na celoslovenskú súťaž

Spevácky zbor Základnej umeleckej školy v Senici sa 25. apríla zúčastnil v krajskom kole súťaže detských speváckych zborov „Mládež spieva“ v Dunajskej Strede, kde získal zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 9. júna v Prievidzi.

Zbor sa okrem toho predstaví 10. mája na zborovom festivale v Bratislave (koncertné vystúpenie bude v Moyzesovej sieni o 17.00 hodine). Dievčatá zboristky spolu s hlasovou pedagogičkou Mgr. Katarínou Kružíkovou a dirigentom Mgr. Ondrejom Hluchým však ešte predtým čaká veľa práce, aby svoje víťazstvo v krajskom kole obhájili aj v konkurencii speváckych zborov z celého Slovenska. K tomu im prajeme veľa tvorivých síl a samozrejme im budeme držať palce.

Mgr. Mirka Gáfriková


Oceňovanie pedagogických a kultúrnych osobností mesta Senica (28.3.2017)

V utorok 28. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ Senica konalo každoročné oceňovanie pedagogických a kultúrnych osobností mesta Senice za rok 2016. Záštitu nad týmto podujatím prevzala štátna tajomníčka Ministerstva školstva Mgr. Oľga Nachtmannová PhD., ktorá zároveň prijala pozvanie na krátku prehliadku našej školy a taktiež si pozrela výstavu Milana Rašlu v Galérii v podkroví.
Z našej školy si ocenenie prevzali Ľubomír Žák a Jaroslav Jankovič, učitelia hudobného odboru.

Mgr. Mirka Gáfriková, foto Štefan Orth


Úspešní akordeonisti základnej umeleckej školy

Dňa 24. marca 2017 sa zúčastnili mladí akordeonisti zo ZUŠ v Senici Regionálnej súťaže v sólovej a komornej hre na akordeóne a keyboarde, ktorá sa konala na pôde ZUŠ v Piešťanoch.
Svoje majstrovstvo a odbornosť predstavili , súčasne porovnali so svojimi kolegami zo ZUŠ v Hlohovci, Trnave a domácimi akordeonistami. Žiaci zo ZUŠ Senica nesklamali, spoločné úsilie, prípravu so svojimi pedagógmi zúročili v najvyššej miere. Kvalitu hry a celý dojem vystúpenia súťažiaceho hodnotila porota zložená z pedagógov zúčastnených umeleckých škôl, ocenením v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme a vyhlásením absolútneho víťaza súťaže. Senickú umeleckú školu zastupovala v porote p. učiteľka Anna Rýzková.
ZUŠ Senica reprezentovalo v hre na akordeóne 10 žiakov, v šiestich súťažných kategóriach. Umiestnenie v zlatom pásme v sólovej hre získali Robert Tekel, David Černek, Daniel Sedláček, Patrik Praskač, Patrik Jediný, Samuel Smolka. Martin Jediný a Michal Čas. V striebornom pásme sa umiestnila Alexandra Smolková a Martina Orgoníková. Zlaté pásmo získali v komornej hre súrodenci Alexandra a Samuel Smolkových. Úspešných žiakov pripravili na súťaž Hilda Hajlová , Anna Rýzková , Viera Schmidtová a Marta Vachová. Ocenenie absolútny víťaz súťaže získal Michal Čas zo ZUŠ Senica, z triedy Anny Rýzkovej. Systematická príprava súťažiacich, správne pedagogicko-odborné vedenie, podpora rodičov a najbližších priniesli želaný úspech. Stali sa i motiváciou do budúcnosti, k účasti na ďalších pekných podujatiach prezentácie a radosti z akordeónovej hry.

Účinkujúcim žiakom spolu s ich pedagógmi srdečne blahoželáme.

Hilda Hajlová

Program podujatí

27.5.2017 15.00
Vernisáž výstavy absolventov I. stupňa výtvarného odboru
Galéria na prízemí a Galéria v podkroví

13. - 15.6.2017 13.00 - 17.00
Prijímacie skúšky