ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality


Repríza výstavy Plenér 2017 - Návraty za námetom (10.2.2018)


Vernisáž výstavy fotografií - Terka Otrísalová, Tomáš Bilka - NÁVRATY (10.2.2018)


Koncert mladých umelcov - Ivan Horňák, Natascha Pichler, Alexandra Kubinová (8.2.2018)


2 % z dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

pozvánka
Repríza výstavy Plenér 2017 - Návraty za námetom

pozvánka
výstava fotografií - Terka Otrísalová, Tomáš Bilka - NÁVRATY


Benefičný koncert pedagógov (21.12.2017)

Účinkovali:

Mirka Gáfriková - klavír
Bedřich Smetana: Útěcha (z klavírneho cyklu Sny)

Eliška Gáfriková - recitácia
Michal Ďuga: Zimná modlitba

Alena Nemčeková - klavír
Viliam Figuš-Bystrý: Pamätný lístok Marte - Konvalinka, Pamätný lístok Vilovi - Plesnivec (z klavírneho cyklu Lístky do pamätníka)

Dominika Beňáková - spev
Antonín Dvořák: Žalo děvče (z piesňového cyklu V národním tónu)

Dominik Gál - klavír
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (výber z klavírneho cyklu)

Komorné združenie pedagógov
Miriam Motyčková (a. h. ZUŠ Hodonín) - violoncello

Pásmo kolied:
Znejte, vy jasné piesne chvál (latinský nápev 14. stor., Franasov kancionál)
Tak už usni (talianska koleda)
Hajaj, búvaj (anglická uspávanka 16. stor.)
Bim! Bam! (anglická koleda 15. stor.)
Tichá noc (Franz Grüber)


II. adventný žiacky koncert (15.12.2017)


Triedne vianočné koncerty hudobného odboru (11. - 18.12.2017)


Vianočný koncert Cantileny - spoluúčasť (13.12.2017)


Vianočný koncert tanečného odboru - p. uč. Antálková (11.12.2017)


Vianočný koncert tanečného odboru - p. uč. Gašparová - Schönová (7.12.2017)


Jeseň v ZUŠ - výstava prác žiakov I. stupňa výtvarného odboru

oznam
Propozície výtvarnej súťaže žiakov senických škôl SENICKÉ ZLATÉ JABĹČKO 2018


Vernisáž výstavy SENICA > PULTUSK 2 (27.10.2017)


1. koncert speváckeho odboru (19.10.2017)

Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa v Galérii v podkroví ZUŠ Senica uskutočnil 1. koncert speváckeho odboru v školskom roku 2017/2018, ktorý naštartoval sériu koncertov, ktorými sa spevácke oddelenie prezentuje každoročne počas celého školského roka.

V príjemných podkrovných priestoroch sa so svojimi pripravenými piesňami predstavilo 15 žiakov od tých najmenších až po žiakov vyšších ročníkov.

Bc. Eva Poláková DiS.art.


Zádrapky na Doskách SND (15.10.2017)

V nedeľu 15. 10. 2017 v bratislavskom SND prebehlo slávnostné odovzdávanie divadelných ocenení uplynulej sezóny DOSKY.
Keďže ich tohtoročným lajtmotívom bolo neprofesionálne divadlo, v programe sa spomínalo aj na Anku Gamanovú, zakladateľku a dlhoročnú režisérku divadelného súboru Zádrapky pri ZUŠ Senica. Senickí divadelníci boli označení za špičku v oblasti detského divadla, divadla poézie, pantomímy a umeleckého prednesu.
Dosku za najlepší ženský herecký výkon preto odovzdal jeden z pokračovateľov zádrapkárskej tradície, žiak literárno-dramatického odboru ZUŠ Senica, Lukáš Ludva. Doska putovala do rúk Lucie Korenej, členky Nového divadla v Nitre, za postavu Anny Frankovej.

Mgr. art. Linda Petráková ArtD.

na fotke: Lucia Korená, Lukáš Ludva


Rozlety - výstava dospelých výtvarníkov ZUŠ Senica (6.10.2017)

V Galérii na prízemí ZUŠ Senica vystavuje svoje práce 23 žiakov Štúdia pre dospelých, ktoré vytvorili ako projekt v mesiacoch máj a jún minulého školského roku.

Na 52 prácach môžeme vidieť témy ako Pocta umelcovi, krajiny, figurálne kompozície, nálady, voda a pod. Väčšina prác je vytvorená technikou maľby (tempera, pastel, akryl) a kombinovanou technikou. Výstava potrvá do 3.11.2017.


Výtvarníci ZUŠ v partnerskom meste Velké Pavlovice (29.9. - 1.10.2017)

Plenér vo Velkých Pavloviciach v Českej republike je už tradičným podujatím pre výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Senici. V dňoch od 29. septembra do 1. októbra osem dospelých výtvarníkov zobrazovalo krajinu a architektúru v okolí mesta Velké Pavlovice, v obci Pavlov pod Pálavou a na Kraví hore, rázovitej lokalite Bořetic. Slnečné jesenné počasie, vinobranie a srdeční ľudia dotvorili vydarený plenér 2017. Príjemné pre výtvarníkov boli stretnutia so starostom mesta Ing. Jiřím Otřelom, s riaditeľom Gymnázia Velké Pavlovice PaedDr. Vlastimilom Kropáčom a zástupkyňou gymnázia Mgr. Renatou Bláhovou. Prezentácia výtvarných prác bude na výstave vo Velkých Pavloviciach 8. decembra 2017. Pozývame...

Štefan Orth

oznam
Zoznam novoprijatých žiakov pre školský rok 2017/2018


Tešíme sa na prázdniny! (26.6.2017)

S týmto podtextom nadviazali žiaci speváckeho oddelenia pod vedením svojich pedagógov na šnúru koncertov a podujatí, ktoré absolvovali v priebehu celého školského roka a zorganizovali v pondelok 26. júna 2017, v príjemnom prostredí nádvoria Základnej umeleckej školy v Senici záverečný spevácky koncert.

Malí i veľkí adepti spevu sa predstavili muzikálovými a popovými piesňami známych i menej známych autorov, aby slávnostne ukončili náročný rok, v ktorom mnohí úspešne reprezentovali školu na viacerých celoslovenských a regionálnych prehliadkach a súťažiach, ale i na súťažiach medzinárodného charakteru, z ktorých priniesli mnohé významné ocenenia.

Vydarené podujatie sa nieslo v znamení blížiacich sa prázdnin, slnka a voľných dní a radostné tóny detských piesní zaznievali z nádvoria školy v tento teplý letný podvečer spolu s trilkovaním vtákov a výdatného povzbudzovania kamarátov, spolužiakov, rodičov, ale i náhodných divákov.

Koncert pripravili učiteľky speváckeho odboru: Anna Praskačová, Katarína Kružíková a Eva Poláková. Zvukovú réžiu zabezpečil Branislav Fojtlín.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami podieľali na zabezpečení hladkého priebehu celého podujatia.

Eva Poláková, vedúca odboru


Hrnčiarsky kruh na Cerovej

Nadácia Volkswagen Slovakia a.s. finančne podporila projekt Hrnčiarstvo / práca s hlinou v rámci ktorého mohol byť zakúpený hrnčiarsky kruh aj na Cerovej - v elokovanom pracovisku výtvarného odboru ZUŠ Senica. Pod vedením Mgr. art Mária Harnúška sa deti od najmenších vekových kategórií oboznámili s prácou na hrnčiarskom kruhu. Taktiež boli realizované worshopy pre staršie deti, ako aj pre mamičky s deťmi z miestneho materského centra Hrajkáreň. Výrobky boli prezentované na výstave prác detí. Slávnostná vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila 23.6.2017 v priestoroch ZŠ s MŠ Cerová.


Exkurzia do Galerie výtvarných umění Hodonín (29.5.2017)

29.5.2017 sa uskutočnila exkurzia do Galerie výtvarných umění mesta Hodonín. Zúčastnili sa jej žiaci výtvarného odboru ZUŠ Senica z elokovaných pracovísk na Cerovej a v Jablonici. Deti si nielen pozreli výstavu Krajiny – příběhy brnenskej maliarky Daniely Mikuláškovej, ktorá kombinuje maľbu s výšivkou, ale aj zaujímavé vyšívané príbehy jej dcér. Jeden z príbehov Příběh kocoura Jéni dostali ako darček a v rámci výchovného animačného programu si vyskúšali sami vyšiť spoločný obraz. Už tradične sa deťom aj nám v galérii veľmi páčilo.

Mgr. art. Mário Harnúšek a PaedDr. Miriam Valášková, PhD.


Vernisáž výstavy absolventov II. stupňa výtvarného odboru (16.6.2017)


Koncert tanečného odboru (8.6.2017)


Koncert mladých umelcov - Magdaléna Hrudová, Olga Punko (7.6.2017)


Deň otvorených dverí (6.6.2017)

Program podujatí

10.2. - 3.3.2018
Výstava fotografií - Terka Otrísalová, Tomáš Bilka - NÁVRATY
Galéria v podkroví

10.2. - 3.3.2018
Repríza výstavy Plenér 2017 - Návraty za námetom
Galéria na prízemí