ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

pozvánka
Vernisáž výstavy PLENÉR 2016 Bratkovica

oznam
Zoznam novoprijatých žiakov pre školský rok 2016/2017

oznam
Všeobecné záväzné naridenie Mesta Senica č. 63/2016

fotogaléria
Bratkovica - Plenér 2016 (23. - 26.6.2016)

Záver tohto školského roka v Základnej umeleckej škole v odbore „štúdium pre dospelých“ som nemohla zakončiť lepšie ako pobytom v plenéri pod vedením pána učiteľa Štefana Ortha.

Celý projekt mal názov „Poznaj Slovensko - tvorivé stretnutie“ a uskutočnil sa v prekrásnom prostredí Detvianskej Huty v lokalite Bratkovica v dňoch 23. až 26.6.2016. Zúčastnili sa ho študenti i dospelí zo ZUŠ Senica ako i študenti z Gymnázia Veľké Pavlovice pod vedením pani profesorky Marie Šmidovej.

Názov projektu presne vystihol celý štvordňový pobyt v prekrásnom prostredí stredného Slovenska. Spoznala som ďalšie malebné miesto našej krajiny ako i veľa nových ľudí, ktorí sa stretli kvôli spoločnej veci - prišli tvoriť, vyjadriť a zachytiť svojim pohľadom krásne scenérie, ktoré sa ponúkali vždy v inej atmosfére ranného, denného či večerného svetla. Pracovné nasadenie sa prelínalo s oddychom či už pri spoločných hrách, rozhovoroch alebo prechádzkach po okolí. Pri práci čas bežal rýchlejšie, ako by som chcela, pretože okolie ponúkalo nespočetné množstvo inšpirácií na tvorbu. Zrazu tu bola sobota a s ňou príprava na vernisáž, ktorá sa uskutočnila vo večerných hodinách pred ubytovňou. Odmenou za naše úsilie bol pre nás záujem ľudí z okolia. Prišli miestni, chalupári, dokonca i pani starostka. Pre hostí bolo pripravené malé občerstvenie a tak bola vernisáž ukončená posedením pod prístreškom pri zapadajúcom slnku.

Hovorí sa, že ak sa chce človek ešte raz vrátiť na nejaké miesto, musí hodiť do studne mincu. Ja som síce mincu do studne nehodila, lebo som žiadnu studňu nenašla, ale zato som našla nádherný kus Slovenska, nových priateľov a nové skúsenosti pri tvorení. Za to patrí poďakovanie pánovi učiteľovi Štefanovi Orthovi a pani profesorke Marii Šmidovej.

Iveta Gallová, učiteľka MŠ
dospelá účastníčka plenéru

fotogaléria
10. výročie akordeónového súboru Melódia (17.6.2016)

Akordeónového súboru Melódia si v tomto školskom roku pripomenul 10. výročie svojho založenia slávnostným koncertom v koncertnej sále ZUŠ. Trinásť mladých zanietených hudobníkov, žiakov akordeónového odboru ZUŠ v Senici, spolu so svojou dirigentkou Annou Rýzkovou DiS.art., pripravilo pre publikum pestrý program zložený z klasických, jazzových i populárnych skladieb. V rámci programu vystúpili i pozvaní hudobní hostia: Mgr. Martina Reptová (žiačka Konzervatória v Bratislave) - soprán, Richard Bánsky (hudobník a pedagóg) – bicie. Spolu so súborom si zahrali aj bývalí členovia súboru Rastislav Petráň a Bc. Zuzana Sadloňová, ktorí prejavili záujem vrátiť sa do školských časov. Koncertom sprevádzal mladý talentovaný moderátor Mgr. Matúš Horváth.

V rámci slávnostného koncertu sa konala premiéra dokumentárneho filmu Akordeónový súbor Melódia, na vytvorenie ktorého sa podujal Pavol Farkaš - Expres Video. Prostredníctvom dokumentu obecenstvo malo možnosť nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu súborovej hry na ZUŠ i prierezu 10-ročného pôsobenia súboru. Text k dokumentu spolu s archívnymi fotografiami, videami zo súťaží, koncertov, sústredení a štúdiovými nahrávkami zostavila dirigentka súboru, pedagogička Anna Rýzková DiS.art. Hovoreným slovom v dokumente sprevádza Mgr. Matúš Horváth. O videoprojekciu v rámci koncertu sa postaral Ing. Branislav Rybnikár. V rámci koncertu prvé DVD Akordeónového súboru Melódia slávnostne odovzdala dirigentka riaditeľovi ZUŠ v Senici - Milanovi Gálovi. Slávnostný večer uzatvorila recepcia pre účinkujúcich i obecenstvo vo foajé ZUŠ.

Mladí hudobníci predstavili akordeón v jeho plnej kráse, ako nástroj so širokými možnosťami uplatnenia nielen v ľudovej, populárnej ale i orchestrálnej hudbe. Kvality tohto hudobného telesa i jeho dlhoročné úsilie nadšené obecenstvo ocenilo v podobe standing ovation.

Anna Rýzková DiS.art.

fotogaléria
Divadelné predstavenie THE GUN (18.6.2016)

Dnes ráno,
keďže som dosť mladý a bláznivý,
požičal som si strojnú pušku, ktorú má otec
schovanú od vojny.
Vyšiel som von
a znížil počet malých nepriateľov.
Odvtedy
som sa domov nevrátil...

Mgr. art. Linda Petráková ArtD.

fotogaléria
Vernisáž výstavy absolventov II. stupňa (18.6.2016)

fotogaléria
Vernisáž detských výtvarných prác elokovaného pracoviska Cerová (17.6.2016)

fotogaléria
Výchovný koncert pre materské školy (14.6.2016)

Už tradične každý rok organizuje Základná umelecká škola výchovné koncerty pre tých najmenších a to predškolákov. Tak isto bolo tomu aj ten rok. Do našej školy zavítali detičky zo všetkých škôlok nášho mesta a aj okolitých dedín Častkov, Čáčov, Cerová. Spolu prišlo približne 350 detí. Čakalo na nich úsmevné predstavenie „Rozprávka o zámočku“. Deti si vypočuli skoro všetky hudobné nástroje, ktoré sa vyučujú na našej škole. Réžiu a scenár pripravili p. uč. Bc. Alena Nemčeková, DiS. art. a Ľuboslava Pavesková, DiS. art. Na nástrojoch sa predstavili žiaci hudobného odboru: Lucinka Mihálová – husle trieda p. uč. Brnu, Ondrejko Sýkora – klavír tr. p. uč. Mgr. Mikušovej, Terezka Nemčeková – spev trieda p. uč. Bc. Polákovej, DiS. art., Ninka Náterová – zobcová flauta a Viktória Sládková - klarinet tr. p. uč. Mgr. Hluchej, Anička Prokešová – priečna flauta trieda p. uč. Gálovej, Davidko Černek – akordeón trieda p. uč. Rýzkovej, DiS. art., Natálka Dvorská – saxofón a Peťko Vymislický trieda p. uč. Žáka, DiS.art. Klavírna spolupráca Mgr. Ondrej Hluchý, spev Lucinka Hluchá a Kristínka Slezáková z triedy p. uč. Mgr. Praskačovej a Bc. Polákovej, DiS. art.

Detičkám sa koncert s rozprávkou veľmi páčil a odmenili našich malých muzikantov veľkým potleskom a spoločne si s nimi na záver zaspievali.

Bc. Alena Nemčeková, DiS. art.

fotogaléria
Deň otvorených dverí (7. a 8.6.2016)

fotogaléria
Klavírny recitál - Nikol Bóková (6.6.2016)

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantázia d mol KZ 397

Maurice Ravel: Zrkadlá
(Nočné mory, Smutné vtáky, Loďka na oceáne, Alborada del grazioso, Údolie zvonov)

Johann Sebastian Bach: Toccata e molk BWV 914

Alexander Skriabin: 5 prelúdií op. 16

Alexander Skriabin: Sonáta - Fantázia č. 2 op. 19

Program podujatí

od 21.5.2016
Absolventská výstava žiakov I. stupňa

od 18.6.2016
Výstava absolventov II. stupňa výtvarného odboru